นางสาวรุ่งนิรันดร์  คัดชารัตน์

ครูชำนาญการ 

โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง

คำอธิบายรายวิชา
แบบทดสอบความรู้พื้นฐาน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
แบบทดสอบก่อนเรียน
ศึกษาเนื้อหา
ศึกษาเพิ่มเติม
แบบทดสอบหลังเรียน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
แบบทดสอบก่อนเรียน
ศึกษาเนื้อหา
ศึกษาเพิ่มเติม
แบบทดสอบหลังเรียน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3
แบบทดสอบก่อนเรียน
ศึกษาเนื้อหา
ศึกษาเพิ่มเติม
แบบทดสอบหลังเรียน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4
แบบทดสอบก่อนเรียน
ศึกษาเนื้อหา
ศึกษาเพิ่มเติม
แบบทดสอบหลังเรียน
แบบวัดผลสัมฤทธิ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งนักเรียนทุกคนนะคะ ในช่วงหลังจากสอบเสร็จจะมีการแจ้งคะแนนและสอบแก้ตัวของให้นักเรียนติดตามผลการสอบของตัวเองและถ้ามีผล ติด 0 , ร , มส ขอให้นักเรียนดำเนินการแก้ให้เรียบร้อยทุกตัวตามกำหนดการที่กลุ่มบริหารวิชาการแจ้งนะคะ...ขอให้นักเรียนทุกคนโชคดี

August 28, 2017

แจ้งตัวแทนห้องแต่ละห้องให้ตรวจสอบ link แบบสอบถาม ที่ครูส่งให้ผ่าน line และย้ำให้เพื่อนๆเข้าไปทำแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งาน บทเรียนออนไลน์ด้วยค่ะ

ขอให้นักเรียนทุกคนรีบดำเนินการจัดการงานที่ค้างทุกรายวิชาเพื่อจะได้ไม่มีปัญหาเรื่องคะแนนเก็บ และการค้างส่งงานครู เพื่อให้นักเรียนปลอดภัยจาก 0 ,ร ,มส

 ให้นักเรียนระดับ ม.2 ทุกคนเพื่ิมเติมข้อมูลต่างๆใน Web ของตนเองให้เรียบบร้อยก่อนสอบ 1 สัปดาห์ครูจะดำเนินการตรวจให้คะแนนเพื่อเป็นคะแนนเก็บ ซึ่ง จะแบ่งออกเป็น 5 เมนุให้นักเรียนใสข้อมูลให้ครบถ้วนทุกเมนู และครูจะให้คะแนนเมนูละ 10 รวม 50 คะแนน ก่อนสอบปลายภาคนี้...

ให้นักเรียนทุกคนเร่งทำ e-book หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 และ 2 ให้แล้วเสร็จภายในสัปดาห์ที่ 4 หลังจากเปิดเรียน และให้ไรท์ลงแผ่น CD และนำส่งครูทุกไฟล์

Please reload

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Google+ Social Icon
  • YouTube Social  Icon
  • Pinterest Social Icon
  • Instagram Social Icon

รุ่งนิรันดร์  คัดชารัตน์ e-mail : rungnirank260@gmail.com

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now